Hatt i tjänst

Anna-Karin Hatt bloggar om sin vardag som vd för Almega med uppdraget att vara tjänsteföretagens röst i samhällsdebatten.

Besök Hatt i tjänst →

Nytt bransch- och arbetsgivar­förbund för Spår­trafiken

Av Lena Ragell, 17 May 2019 Styrelserna i Föreningen Tågoperatörerna och Spårtrafikföretagen inom Almega tog under hösten 2018 inriktningsbeslut ... Nytt bransch- och arbetsgivar­förbund för Spår­trafiken →

Lönebildningen måste stärka Sveriges konkurrenskraft

Av Anna-Karin Hatt, 16 May 2019 För en liten öppen ekonomi som den svenska är det livsviktigt att företagen kan hävda sig på den internationella mark... Lönebildningen måste stärka Sveriges konkurrenskraft →

Almegabloggen

Almega är tjänsteföretagens organisation. Almega ska spela en aktiv roll i att Sverige utvecklas som kompetensland i den globala konkurrensen. I vår blogg kan du följa de senaste händelserna och debatterna inom tjänstesektorn. Besök Almegabloggen →

Nytt bransch- och arbetsgivar­förbund för Spår­trafiken

Av Lena Ragell, 17 May 2019 Styrelserna i Föreningen Tågoperatörerna och Spårtrafikföretagen inom Almega tog under hösten 2018 inriktningsbeslut ... Nytt bransch- och arbetsgivar­förbund för Spår­trafiken →

Lönebildningen måste stärka Sveriges konkurrenskraft

Av Anna-Karin Hatt, 16 May 2019 För en liten öppen ekonomi som den svenska är det livsviktigt att företagen kan hävda sig på den internationella mark... Lönebildningen måste stärka Sveriges konkurrenskraft →

Tyck om IT

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. Följ vårt arbete, och ta del av våra åsikter och synpunkter på frågor som på olika sätt berör och påverkar branschen, här på bloggen Tyck om IT! Besök Tyck om IT →

Almedalen 2019 – vi delar med oss av vår kunskap om digitalisering

Av Mamite Andersson, 22 May 2019

– Under Almedalsveckan vill jag och mina kollegor dela med oss av vår kunskap om hur digitaliseringen påverkar många ...

Almedalen 2019 – vi delar med oss av vår kunskap om digitalisering →

Utmaningar och möjligheter med plattformsekonomin

Av Marie Dahlén, 20 May 2019

Vilka utmaningar och möjligheter finns på EU:s digitala inre marknad? Och vad innebär plattformsekonomi? Olika perspe...

Utmaningar och möjligheter med plattformsekonomin →

Migrationsverket måste få arbetskrafts­invandringen att fungera

Av Fredrik von Essen, 16 May 2019

”Jag har varit här i nio år och detta är första gången jag deltagit i ett möte med politiker och myndigheter där arbe...

Migrationsverket måste få arbetskrafts­invandringen att fungera →

Teknik&Design­bloggen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Följ vår blogg för inspiration om hur vi arbetar för hållbar samhällsutveckling. Besök Teknik&Designbloggen →

DEBATTARTIKEL: Konsultupphandlingar kringgår LOU och sker utan insyn

Av Linnea Kvist, 22 May 2019

Användandet av konsultmäklare är ett fenomen som på många sätt motverkar en transparent och väl fungerande upphandlin...

DEBATTARTIKEL: Konsultupphandlingar kringgår LOU och sker utan insyn →

EU är inte långt borta

Av Magnus Höij, 17 May 2019

Om en dryg vecka är det val till EU-parlamentet. Du bör bidra. EU-valet närmar sig. Redan nu går det att förtidsrösta...

EU är inte långt borta →

Innovation kräver kunskap och frihetsutrymme

Av Anders Persson, 14 May 2019

Samhällsbyggnadssektorn står inför stora utmaningar. Möjligheterna till att öka värdeskapande, innovation och att bid...

Innovation kräver kunskap och frihetsutrymme →

Vårdföretagar­bloggen

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. I vår blogg kan du följa vårt arbete. Besök Vårdföretagarbloggen →

Dags för regeringen att ta ansvar för sina satsningar på äldreomsorgen

Av Sabina Joyau, 21 May 2019

Det är sällan så att utvärderingar i statsförvaltningen får det genomslag de ofta förtjänar. Erfarna och duktiga tjän...

Dags för regeringen att ta ansvar för sina satsningar på äldreomsorgen →

Ida Ingerö ny näringspolitisk expert personlig assistans Vård­företagarna

Av , 17 May 2019

Till Vårdföretagarnas kansli ansluter nu Ida Ingerö som ny näringspolitisk expert för bransch personlig assistans. Vå...

Ida Ingerö ny näringspolitisk expert personlig assistans Vård­företagarna →

Vård­företagarna tipsar ny IVO-gd om åtgärder

Av Erik Lindén, 16 May 2019

Vårdföretagarna gratulerar Sofia Wallström till det viktiga uppdraget som IVO:s generaldirektör. När myndigheten nu f...

Vård­företagarna tipsar ny IVO-gd om åtgärder →

Friskolebloggen

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Våra medlemmar finns i hela landet och driver sina verksamheter som föreningar, stiftelser och bolag. Vi jobbar för kvalitet, valfrihet och rättvisa villkor. Följ vår blogg och se vad vi gör. Besök Friskolebloggen →

Därför är det orimligt att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen – vårt remissyttrande

Av Ulla Hamilton, 2 May 2019 Varning för lång text. Men detta är en mycket viktig principiell fråga som kräver att man går till grunden med vad so... Därför är det orimligt att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen – vårt remissyttrande →

Bra med utvärdering av statsbidraget men orimligt att inte avvakta resultatet

Av Ulla Hamilton, 30 Apr 2019 I torsdags kom ett välkommet meddelande från regeringen. Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera det riktade s... Bra med utvärdering av statsbidraget men orimligt att inte avvakta resultatet →

Sluta tala om friskoleöverenskommelsen som om den fortfarande gällde – den är bruten av (s) och (mp)

Av Ulla Hamilton, 29 Apr 2019 Alliansregeringen tillsatte den 14 juli 2011 en parlamentarisk kommitté som kom att kallas för friskolekommittén. De ... Sluta tala om friskoleöverenskommelsen som om den fortfarande gällde – den är bruten av (s) och (mp) →