Hatt i tjänst

Anna-Karin Hatt bloggar om sin vardag som vd för Almega med uppdraget att vara tjänsteföretagens röst i samhällsdebatten.

Besök Hatt i tjänst →

Almegabloggen

Almega är tjänsteföretagens organisation. Almega ska spela en aktiv roll i att Sverige utvecklas som kompetensland i den globala konkurrensen. I vår blogg kan du följa de senaste händelserna och debatterna inom tjänstesektorn. Besök Almegabloggen →

LO sticker huvudet i sanden om Arbetsförmedlingen

Av Ulf Lindberg, 18 May 2017 LO uppmanar i sin slutreplik om Arbetsförmedlingen Almega att ”se verkligheten”. Det är just det Almega gör. Det är j... LO sticker huvudet i sanden om Arbetsförmedlingen →

Nu blir Offentlig upphandling ännu krångligare

Av Stefan Holm, 15 May 2017 Kristdemokraterna gör samma tolkning som regeringen. Att Sverige måste införa tvingande arbetsrättsliga regler i offe... Nu blir Offentlig upphandling ännu krångligare →

Miljöpartiet öppnar för breddat RUT

Av Ulf Lindberg, 28 Apr 2017 Sveriges Radio berättar idag att Miljöpartiet öppnar för ett breddat rut-avdrag, utan fördefinierat tjänsteinnehåll. ... Miljöpartiet öppnar för breddat RUT →

Tyck om IT

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. Följ vårt arbete, och ta del av våra åsikter och synpunkter på frågor som på olika sätt berör och påverkar branschen, här på bloggen Tyck om IT! Besök Tyck om IT →

Ny strategi för immateriella tillgångar ska få bort stuprören i regeringskansliet

Av Pär Nygårds, 13 Jun 2017 Regeringen aviserar idag att de nu väljer att skruva på modellen för hur immaterialrättslig politik bereds och exekve... Ny strategi för immateriella tillgångar ska få bort stuprören i regeringskansliet →

Nej, hinder för bredbandsutbyggnad kan inte utredas bort Peter Eriksson

Av Kajsa Frisell, 9 Jun 2017 Igår kom ett pressmeddelande från regeringen med rubriken ”Hinder för bredbandsutbyggnad ska tas bort”, och i några s... Nej, hinder för bredbandsutbyggnad kan inte utredas bort Peter Eriksson →

Positivt besked om 700-bandet, men…

Av Kajsa Frisell, 2 Jun 2017 Igår fattade regeringen beslut om att delar av 700 MHz-bandet frigörs från den 1 november i år, vilket innebär att Po... Positivt besked om 700-bandet, men… →

Teknik&Design­bloggen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Följ vår blogg för inspiration om hur vi arbetar för hållbar samhällsutveckling. Besök Teknik&Designbloggen →

Snabbt eller långsamt?

Av Magnus Höij, 16 Jun 2017 När digitaliseringen ökar i betydelse i samhällsbyggnadssektorn blir kulturen som följer med digitaliseringen allt ty... Snabbt eller långsamt? →

Examenstider

Av Magnus Höij, 9 Jun 2017 Det är många som lämnar skolan just nu. Men det mesta av lärandet ligger framför oss.Jag är inte ensam om att springa... Examenstider →

Kvalitet, siffror och berättelser

Av Magnus Höij, 2 Jun 2017 Rådgivare till industri eller byggherrar måste bli bättre på att tydliggöra sitt värde. Det finns flera sätt att göra... Kvalitet, siffror och berättelser →

Vårdföretagar­bloggen

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. I vår blogg kan du följa vårt arbete. Besök Vårdföretagarbloggen →

Slå inte undan benen för populära vårdcentraler

Av Karin Liljeblad, 19 Jun 2017 Eva Jaktlund och hennes läkarkollegor driver den populära vårdcentralen Sidsjö i privat regi i Sundsvall. Patientnöjd... Slå inte undan benen för populära vårdcentraler →

Nya siffror visar – privata utförare ökar sitt byggande av äldreboenden

Av Sabina Joyau, 12 Jun 2017 För ett år sedan uppmärksammade Vårdföretagarna Boverkets årliga enkät om tillgången på äldreboendeplatser i landet i... Nya siffror visar – privata utförare ökar sitt byggande av äldreboenden →

Vården och omsorgen sjunker mest

Av Håkan Tenelius, 22 May 2017 Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning Företagsklimat. De många tusen svaren ger en bild av hur för... Vården och omsorgen sjunker mest →

Friskolebloggen

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Våra medlemmar finns i hela landet och driver sina verksamheter som föreningar, stiftelser och bolag. Vi jobbar för kvalitet, valfrihet och rättvisa villkor. Följ vår blogg och se vad vi gör. Besök Friskolebloggen →

Det är inte mer pengar som behövs i utanförskapsområdena – det är bra skolor.

Av Ulla Hamilton, 19 Jun 2017 Är det inte dags att det politiska samtalet skiftar fokus till att i större grad handla om skolornas förutsättningar?... Det är inte mer pengar som behövs i utanförskapsområdena – det är bra skolor. →

Valfriheten ger lärarna makt

Av Ulla Hamilton, 15 Jun 2017 Jag skriver idag på Skolvärldens webb- sida och påminner om att valfrihetsreformen rör inte bara elever och föräldrar... Valfriheten ger lärarna makt →

Utredning på utredning på utredning

Av Ulla Hamilton, 12 Jun 2017 Skolan är verkligen utsatt för olika utredningar. Vårt lilla kansli har fullt upp med att svara på olika remisser. Ju... Utredning på utredning på utredning →