Hatt i tjänst

Anna-Karin Hatt bloggar om sin vardag som vd för Almega med uppdraget att vara tjänsteföretagens röst i samhällsdebatten.

Besök Hatt i tjänst →

Almegas kommentar till riksdagens omröstning om nya EU-direktiv för offentliga upphandlingar

Av Anna-Karin Hatt, 30 Nov 2016 Idag har en majoritet i Riksdagen röstat för att införa nya Lagen om offentlig upphandling, LOU, genom att bifalla Al... Almegas kommentar till riksdagens omröstning om nya EU-direktiv för offentliga upphandlingar →

Rut-branschen har stannat av på grund av politiska beslut

Av Anna-Karin Hatt, 21 Nov 2016 Almega presenterar idag nya siffror som visar hur regeringens halvering av rut-avdraget har slagit hårt mot rut-sekto... Rut-branschen har stannat av på grund av politiska beslut →

Krympande produktivitet i Sveriges ekonomi – tillväxtbranscher i tjänstesektorn hålls tillbaka

Av Anna-Karin Hatt, 17 Nov 2016 Efter den höga BNP-tillväxten i Sveriges ekonomi under förra året, 4,1 procent, räknar Almega, i sin Konjunkturrappor... Krympande produktivitet i Sveriges ekonomi – tillväxtbranscher i tjänstesektorn hålls tillbaka →

Almegabloggen

Almega är tjänsteföretagens organisation. Almega ska spela en aktiv roll i att Sverige utvecklas som kompetensland i den globala konkurrensen. I vår blogg kan du följa de senaste händelserna och debatterna inom tjänstesektorn. Besök Almegabloggen →

Referat från seminarium Arbetskraftsinvandring eller företagsutvandring

Av Fredrik Voltaire, 30 Nov 2016 Idag, den 30/11-2016, arrangerade Almega ett seminarium med denna rubrik för att sätta fokus på arbetskraftsinvandrin... Referat från seminarium Arbetskraftsinvandring eller företagsutvandring →

Hjälp till att forma världshandeln!

Av Cemille Üstün, 23 Nov 2016 För att handelsavtal ska bli så bra som möjligt så tar EU-kommissionen emot synpunkter från företag med relevanta erf... Hjälp till att forma världshandeln! →

En uppskattad nyhet – Almega ger pris för årets nyföretagare 2016

Av Ulf Lindberg, 15 Nov 2016 Kevin Forss Nordlund, 20 år, har flera miljoner besökare varje dag på sin site uppskattat.se som drivs med bolaget No... En uppskattad nyhet – Almega ger pris för årets nyföretagare 2016 →

Tyck om IT

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. Följ vårt arbete, och ta del av våra åsikter och synpunkter på frågor som på olika sätt berör och påverkar branschen, här på bloggen Tyck om IT! Besök Tyck om IT →

Utropstecken väcker frågetecken kring regeringens satsningar på digitaliseringen av offentlig sektor

Av Ellinor Bjennbacke, 2 Dec 2016 Äntligen tar regeringen, genom civilminister Ardalan Shekarabi (S), bladet från munnen och pratar om att nyttja digit... Utropstecken väcker frågetecken kring regeringens satsningar på digitaliseringen av offentlig sektor →

Bredbandsfrågan: Två bra saker och en önskan

Av Kajsa Frisell, 30 Nov 2016 Idag aviserade regeringen att de skjuter till ytterligare 150 miljoner kronor (till de tidigare aviserade 850 miljone... Bredbandsfrågan: Två bra saker och en önskan →

Varför tar det så lååång tid att få ut handlingar från Migrationsverket?

Av Fredrik von Essen, 23 Nov 2016 Ett av våra medlemsföretag, en teleinfrastrukturaktör, har gjort allt vad man kan begära för att både underlätta inte... Varför tar det så lååång tid att få ut handlingar från Migrationsverket? →

Teknik&Design­bloggen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Följ vår blogg för inspiration om hur vi arbetar för hållbar samhällsutveckling. Besök Teknik&Designbloggen →

Forskning och betalningstider

Av Magnus Höij, 2 Dec 2016 Tyvärr missade regeringen att lyfta de kunskapsintensiva företagens bidrag i forskningspropositionen. Men betalningst... Forskning och betalningstider →

Nyanlända värdefull källa till kompetens

Av Linnea Kvist, 2 Dec 2016 Stor kompetensbrist råder inom vår bransch – liksom inom många andra kunskapsintensiva tjänstebranscher. Många av vår... Nyanlända värdefull källa till kompetens →

Gemensamma mål mot en bättre anläggningsbransch

Av Magnus Höij, 30 Nov 2016 Just nu planeras och byggs det på många håll, men inte minst inom anläggningsområdet. Inte minst järnvägsinvesteringa... Gemensamma mål mot en bättre anläggningsbransch →

Vårdföretagar­bloggen

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. I vår blogg kan du följa vårt arbete. Besök Vårdföretagarbloggen →

Euroskills 2016 – Vårdföretagarna är på plats!

Av Rikard Johansson, 1 Dec 2016 En hälsocentral. En engelsktalande patient sitter och klagar på huvudvärk och illamående. Hon har minnesförluster och... Euroskills 2016 – Vårdföretagarna är på plats! →

Regeringens förslag om meddelarskydd kan leda till företagshemligheter röjs

Av Håkan Tenelius, 28 Nov 2016 Regeringen har lagt en proposition till riksdagen om meddelarskydd för anställda i privat driven vård, omsorg och sko... Regeringens förslag om meddelarskydd kan leda till företagshemligheter röjs →

Remeo blev ”Årets innovatör”

Av Karin Liljeblad, 24 Nov 2016 Revisionsföretaget Grant Thornton delade igår kväll ut priset ”Årets innovatör”. Vinnare till utmärkelsen blev privat... Remeo blev ”Årets innovatör” →

Friskolebloggen

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Våra medlemmar finns i hela landet och driver sina verksamheter som föreningar, stiftelser och bolag. Vi jobbar för kvalitet, valfrihet och rättvisa villkor. Följ vår blogg och se vad vi gör. Besök Friskolebloggen →

Reepalus skruvade remisslista

Av Ulla Hamilton, 28 Nov 2016 Under fredagen gick Vinst i välfärdsutredningens 850-sidiga förslag på remiss till drygt 140 remissinstanser. De har ... Reepalus skruvade remisslista →

Reeplaus verklighetsbild

Av Ulla Hamilton, 25 Nov 2016 Jag har i olika sammanhang påpekat att det är en skev bild som ges av friskolebranschen i Ilmar Reepalus utredning ”O... Reeplaus verklighetsbild →

Inget gehör för Reepalus förslag på SNS

Av Ulla Hamilton, 22 Nov 2016 SNS arrangerade idag ett intressant seminarium där Ilmar Reepalu presenterade sitt förslag om vinsttak för välfärdsfö... Inget gehör för Reepalus förslag på SNS →