Hatt i tjänst

Anna-Karin Hatt bloggar om sin vardag som vd för Almega med uppdraget att vara tjänsteföretagens röst i samhällsdebatten.

Besök Hatt i tjänst →

Almegabloggen

Almega är tjänsteföretagens organisation. Almega ska spela en aktiv roll i att Sverige utvecklas som kompetensland i den globala konkurrensen. I vår blogg kan du följa de senaste händelserna och debatterna inom tjänstesektorn. Besök Almegabloggen →

Viktigt regeringsbeslut som kommer minska kompetensutvisningarna

Av Fredrik Voltaire, 10 Nov 2017 Socialförsäkringsutskottet fick inte igenom sitt lagförslag, men regeringen kontrade med ett eget förslag som kommer ... Viktigt regeringsbeslut som kommer minska kompetensutvisningarna →

Kompetensutvisningar ett växande problem, regeringen har bollen

Av Fredrik Voltaire, 3 Nov 2017 Bättre villkor för arbetskraftsinvandring är nödvändigt för att möta de växande problemen med kompetensbrister i tjän... Kompetensutvisningar ett växande problem, regeringen har bollen →

Regeringen utreder regler om upphandling

Av Stefan Holm, 27 Oct 2017 Över 60 procent av alla annonserande upphandlingar i Sverige görs under tröskelvärdena och styrs av svenska regler, d... Regeringen utreder regler om upphandling →

Tyck om IT

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. Följ vårt arbete, och ta del av våra åsikter och synpunkter på frågor som på olika sätt berör och påverkar branschen, här på bloggen Tyck om IT! Besök Tyck om IT →

Fler mörka moln på bredbandshimlen: har vi fortfarande sikte på målen?

Av Kajsa Frisell, 9 Feb 2018 Att Trafikverkets långa handläggningstider hindrar den för Sverige mycket viktiga bredbandsutbyggnaden är någonting s... Fler mörka moln på bredbandshimlen: har vi fortfarande sikte på målen? →

Er man i Bryssel: digital Moules frites

Av Lars Lundberg, 9 Feb 2018 EUs normgivningsmakt berör egentligen alla de delar IT&Telekomföretagen jobbar med. Det ligger därför i sakens natur ... Er man i Bryssel: digital Moules frites →

En CDO med ett uppdrag! Upp till bevis för regeringens digitaliseringspolitik.

Av David Mothander, 6 Feb 2018 Atlas gavs uppgiften att bära himlen på sina axlar, en poetisk omskrivning för principen att bergen bär himlen. Jag t... En CDO med ett uppdrag! Upp till bevis för regeringens digitaliseringspolitik. →

Teknik&Design­bloggen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Följ vår blogg för inspiration om hur vi arbetar för hållbar samhällsutveckling. Besök Teknik&Designbloggen →

Det livslånga lärandet

Av Magnus Höij, 23 Feb 2018 Framtiden kommer att ställa högre krav på både individer, företag och utbildningssystemet i stort om vi ska klara utm... Det livslånga lärandet →

Hindra inte ungdomar att bli ingenjörer

Av Magnus Höij, 16 Feb 2018 För oss som vet att vi behöver fler, inte färre, ingenjörer är det lätt att bli mörkrädd när gymnasieinformationen bö... Hindra inte ungdomar att bli ingenjörer →

Ingenjör – ett framtidsjobb

Av Magnus Höij, 9 Feb 2018 Arbetsförmedlingens lista över framtidens jobb stämmer väl med vår spaning: ingenjörsyrket har framtiden för sig.Det ... Ingenjör – ett framtidsjobb →

Vårdföretagar­bloggen

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. I vår blogg kan du följa vårt arbete. Besök Vårdföretagarbloggen →

Fel om löner i privat driven äldreomsorg

Av Inga-Kari Fryklund, 7 Feb 2018 Jag nåddes via twitter av att det på Forum Jämställhet i Karlstad idag påståtts att medarbetare i privat driven äldre... Fel om löner i privat driven äldreomsorg →

Välfärden behöver en halv miljon (!) nya medarbetare

Av Sabina Joyau, 5 Feb 2018 Antalet anställda inom välfärden behöver öka med knappt 200 000 personer fram till år 2026. Samtidigt går drygt 300 0... Välfärden behöver en halv miljon (!) nya medarbetare →

Topprankning för Capio S:t Görans sjukhus

Av Karin Liljeblad, 17 Jan 2018 Landets bästa mindre sjukhus är privat drivna Capio S:t Görans sjukhus enligt Dagens Medicin rankning för 2017 som pr... Topprankning för Capio S:t Görans sjukhus →

Friskolebloggen

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Våra medlemmar finns i hela landet och driver sina verksamheter som föreningar, stiftelser och bolag. Vi jobbar för kvalitet, valfrihet och rättvisa villkor. Följ vår blogg och se vad vi gör. Besök Friskolebloggen →

Den politiska beställningen levereras på löpande band

Av Ulla Hamilton, 21 Feb 2018 Den politiska beställningen för att begränsa, stoppa och förhindra friskolor levereras nu på löpande band av regering... Den politiska beställningen levereras på löpande band →

Orimligt förslag om att inför offentlighetsprincipen för friskolor.

Av Ulla Hamilton, 16 Feb 2018 Det finns något som kallas proportionalitetsprincipen. Det är en viktig princip för rättsstater. Den innebär att åtgä... Orimligt förslag om att inför offentlighetsprincipen för friskolor. →

Forskare och kvalitetsexperter: Visst går det att mäta kvalitet i vård, skola och omsorg

Av Ulla Hamilton, 13 Feb 2018 Regeringen har som sagt gått vidare med Reepalus förslag, trots att det har totalsågats av remissinstanserna. Idag ka... Forskare och kvalitetsexperter: Visst går det att mäta kvalitet i vård, skola och omsorg →