Hatt i tjänst

Anna-Karin Hatt bloggar om sin vardag som vd för Almega med uppdraget att vara tjänsteföretagens röst i samhällsdebatten.

Besök Hatt i tjänst →

Tips till dig som flyger till Blåkulla i tjänsten

Av Julia Schwamberg, 17 Apr 2019 Räknas resan till Blåkulla som tjänsteresa, och har man som häxa i sådana fall rätt till traktamente? Vi reder ut de ... Tips till dig som flyger till Blåkulla i tjänsten →

Höjda arvoden för inläsararvtalet

Av Lena Martinell Åkerblom, 16 Apr 2019 De nya arvodena i kollektivavtalet för inläsare av talböcker för läshandikappade gäller från den 1 maj 2019. Klass 20... Höjda arvoden för inläsararvtalet →

Årets lönerevision Biograf­avtalet för tiden 1 juni 2019 – 31 maj 2020

Av Wanda Sidfalk, 12 Apr 2019 Det är dags att förbereda årets lönerevision och vi påminner om följande utgångspunkter i löneavtalet. Det fullständi... Årets lönerevision Biograf­avtalet för tiden 1 juni 2019 – 31 maj 2020 →

Almegabloggen

Almega är tjänsteföretagens organisation. Almega ska spela en aktiv roll i att Sverige utvecklas som kompetensland i den globala konkurrensen. I vår blogg kan du följa de senaste händelserna och debatterna inom tjänstesektorn. Besök Almegabloggen →

Tips till dig som flyger till Blåkulla i tjänsten

Av Julia Schwamberg, 17 Apr 2019 Räknas resan till Blåkulla som tjänsteresa, och har man som häxa i sådana fall rätt till traktamente? Vi reder ut de ... Tips till dig som flyger till Blåkulla i tjänsten →

Höjda arvoden för inläsararvtalet

Av Lena Martinell Åkerblom, 16 Apr 2019 De nya arvodena i kollektivavtalet för inläsare av talböcker för läshandikappade gäller från den 1 maj 2019. Klass 20... Höjda arvoden för inläsararvtalet →

Årets lönerevision Biograf­avtalet för tiden 1 juni 2019 – 31 maj 2020

Av Wanda Sidfalk, 12 Apr 2019 Det är dags att förbereda årets lönerevision och vi påminner om följande utgångspunkter i löneavtalet. Det fullständi... Årets lönerevision Biograf­avtalet för tiden 1 juni 2019 – 31 maj 2020 →

Tyck om IT

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. Följ vårt arbete, och ta del av våra åsikter och synpunkter på frågor som på olika sätt berör och påverkar branschen, här på bloggen Tyck om IT! Besök Tyck om IT →

Lingios vd Yashar Moradbakhti invald i IT&Telekom­företagens styrelse

Av Marie Dahlén, 12 Apr 2019

Nyligen valdes Yashar Moradbakhti, vd för Lingio, till ny ledamot i IT&Telekomföretagens styrelse. Med ny energi hopp...

Lingios vd Yashar Moradbakhti invald i IT&Telekom­företagens styrelse →

Kompetensbrist hotar utvecklingen av IT- och telekombolag

Av Mamite Andersson, 4 Apr 2019

Bristen på kompetens är det största hindret i företagens verksamheter. Under det fjärde kvartalet i fjol angav 31 pro...

Kompetensbrist hotar utvecklingen av IT- och telekombolag →

IT&Telekom­företagen kritiska mot ny säkerhetsskyddslag

Av Johan Forsberg, 2 Apr 2019

Den 1 april i år började den nya säkerhetsskyddslagen gälla. Den omfattar nu inte bara det offentliga utan också före...

IT&Telekom­företagen kritiska mot ny säkerhetsskyddslag →

Teknik&Design­bloggen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Följ vår blogg för inspiration om hur vi arbetar för hållbar samhällsutveckling. Besök Teknik&Designbloggen →

Påskreflektioner

Av Magnus Höij, 17 Apr 2019

Påskveckan inleddes på värsta sätt, med Notre Dame i lågor. Jag tror vi kan lära en hel del av detta. När något så dr...

Påskreflektioner →

Ny på jobbet – länge

Av Magnus Höij, 12 Apr 2019

Jag är nu inne på mitt femte år på Almega och Innovationsföretagen. Jag känner mig fortfarande som ny på jobbet. För ...

Ny på jobbet – länge →

Sara Lindmark, vd i3tex, invald i Innovations­företagens styrelse

Av Helena Arvidsson, 11 Apr 2019

På årsmötet 10 april valdes Sara Lindmark, vd i3tex, in som ny ledamot i styrelsen. Sara blev invald i ett fyllnadsva...

Sara Lindmark, vd i3tex, invald i Innovations­företagens styrelse →

Vårdföretagar­bloggen

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. I vår blogg kan du följa vårt arbete. Besök Vårdföretagarbloggen →

Moms när HVB köper in sjuksköterskeinsatser

Av Karin Liljeblad, 17 Apr 2019

Den nya momstolkningen från Skatteverket som slår till vid halvårsskiftet fortsätter att skapa oreda och stora bekymm...

Moms när HVB köper in sjuksköterskeinsatser →

Ett kliv framåt för lika villkor – Vård­företagarna kommenterar VÅP och VÄB

Av Erik Lindén, 10 Apr 2019

Regeringen slår tydligt fast att den enskildes valfrihet är en central del av den svenska välfärden och att det därfö...

Ett kliv framåt för lika villkor – Vård­företagarna kommenterar VÅP och VÄB →

Nu väntar vi på Skatterättsnämndens förhandsbesked

Av Karin Liljeblad, 3 Apr 2019

Skatteverkets tolkning av HFD:s dom om inhyrd sjukvårdspersonal får stora konsekvenser för många av våra medlemsföret...

Nu väntar vi på Skatterättsnämndens förhandsbesked →

Friskolebloggen

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Våra medlemmar finns i hela landet och driver sina verksamheter som föreningar, stiftelser och bolag. Vi jobbar för kvalitet, valfrihet och rättvisa villkor. Följ vår blogg och se vad vi gör. Besök Friskolebloggen →

Är det rimligt att välfärdsföretag ska omfattas av offentlighetsprincipen?

Av Ulla Hamilton, 15 Apr 2019 Under flera år har frågan om att välfärdsföretag ska omfattas av offentlighetsprincipen diskuterats. För friskolornas... Är det rimligt att välfärdsföretag ska omfattas av offentlighetsprincipen? →

Forskare: skoleffekten har liten relevans som förklaring av resultatskillnader mellan skolor

Av Ulla Hamilton, 10 Apr 2019 Varning för långt – men ytterst relevant – blogginlägg. För ca 2 månader sedan arrangerade ESO ett mycket intressant ... Forskare: skoleffekten har liten relevans som förklaring av resultatskillnader mellan skolor →

Tänkte inte på det….. så höjs hindren för de små

Av Ulla Hamilton, 9 Apr 2019 Det kom nyligen en rapport som visar att andelen sk ”idéburna” friskolor minskar. Detta sett i förhållande till frisk... Tänkte inte på det….. så höjs hindren för de små →