Hatt i tjänst

Anna-Karin Hatt bloggar om sin vardag som vd för Almega med uppdraget att vara tjänsteföretagens röst i samhällsdebatten.

Besök Hatt i tjänst →

Almegabloggen

Almega är tjänsteföretagens organisation. Almega ska spela en aktiv roll i att Sverige utvecklas som kompetensland i den globala konkurrensen. I vår blogg kan du följa de senaste händelserna och debatterna inom tjänstesektorn. Besök Almegabloggen →

Tyck om IT

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. Följ vårt arbete, och ta del av våra åsikter och synpunkter på frågor som på olika sätt berör och påverkar branschen, här på bloggen Tyck om IT! Besök Tyck om IT →

Digital Europe på besök – ökad samverkan ett måste för att driva digitaliseringen framåt

Av Pär Nygårds, 18 Aug 2017 Den svenska och europeiska IT-branschen går som tåget och digitaliseringens genomslag märks nu mer överallt i samhäll... Digital Europe på besök – ökad samverkan ett måste för att driva digitaliseringen framåt →

Att vara eller inte vara i Visby under Almedalsveckan?

Av Sofia Yngwe, 7 Jul 2017 Frågan ställs varje år, men nyss hemkomna från ön kan vi konstatera att ryktet om politikerveckans död är minst sagt ... Att vara eller inte vara i Visby under Almedalsveckan? →

Klubba skoldigitaliseringsstrategin nu, Fridolin!

Av Fredrik von Essen, 7 Jul 2017 Regeringen har fattat ett antal delbeslut, i form av läroplansförändringar, som en del i att genomföra en strategi fö... Klubba skoldigitaliseringsstrategin nu, Fridolin! →

Teknik&Design­bloggen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Följ vår blogg för inspiration om hur vi arbetar för hållbar samhällsutveckling. Besök Teknik&Designbloggen →

Ett kunnande som behövs överallt

Av Magnus Höij, 18 Aug 2017 Som ni säkert noterat har vi på många håll och i flera sammanhang lyft behovet av fler ingenjörer och arkitekter. Nu ... Ett kunnande som behövs överallt →

Tjänsteinnovation en del av hållbar samhällsutveckling

Av Anders Persson, 6 Jul 2017 Tjänsteinnovation var temat för ett givande lunchsamtal som Svenska Teknik&Designföretagen arrangerade under Almedals... Tjänsteinnovation en del av hållbar samhällsutveckling →

Utan rätt kompetens förlorar Sverige kampen om jobben

Av Linnea Kvist, 4 Jul 2017 Trots spöregn var tältet på Hästgatan 10 fullsatt när vi idag anordnade ett seminarium i Almedalen på temat ”Sverige ... Utan rätt kompetens förlorar Sverige kampen om jobben →

Vårdföretagar­bloggen

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. I vår blogg kan du följa vårt arbete. Besök Vårdföretagarbloggen →

Replik till Ulla Anderssons och Karin Rågsjös artikel i Svenska Dagbladet 2/7

Av Håkan Tenelius, 3 Jul 2017 Felaktiga påståenden blir inte mer rätt ju fler gånger de upprepas. Ändå är det vad Ulla Andersson och Karin Rågsjö f... Replik till Ulla Anderssons och Karin Rågsjös artikel i Svenska Dagbladet 2/7 →

Chefer i privat omsorg har det bättre på jobbet

Av Sabina Joyau, 28 Jun 2017 Lägre arbetsbelastning, färre antal underställda och större möjlighet att utveckla och påverka sin verksamhet. Det up... Chefer i privat omsorg har det bättre på jobbet →

Konkurrensverket kritiserar handläggningstider

Av karlryda, 28 Jun 2017 De långa handläggningstiderna hos IVO måste kortas. Dagens situation innebär ett hinder för privata aktörer att ta si... Konkurrensverket kritiserar handläggningstider →

Friskolebloggen

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Våra medlemmar finns i hela landet och driver sina verksamheter som föreningar, stiftelser och bolag. Vi jobbar för kvalitet, valfrihet och rättvisa villkor. Följ vår blogg och se vad vi gör. Besök Friskolebloggen →

Brist på ledarskap och brist på fokus på kunskapsuppdraget drabbar de svaga eleverna

Av Ulla Hamilton, 18 Aug 2017 Det som de föreslår har aldrig tidigare gjorts i Sverige. Att politiker eller byråkrater medvetet ska gå in och se ti... Brist på ledarskap och brist på fokus på kunskapsuppdraget drabbar de svaga eleverna →

Samhällsingenjörerna ger aldrig upp!

Av Ulla Hamilton, 16 Aug 2017 I måndagens SvD fanns det en debattartikel som jag ansåg viktig att svara på. Den uppmanade kommuner till att medvete... Samhällsingenjörerna ger aldrig upp! →

Lärarbrist, skolplatsbrist, har Sverige råd att säga nej till friskolor?

Av Ulla Hamilton, 11 Aug 2017 Ni som följer friskolebloggen vet att jag vid flera tillfällen har lyft två frågor som är oerhört viktiga för den sve... Lärarbrist, skolplatsbrist, har Sverige råd att säga nej till friskolor? →