Hatt i tjänst

Anna-Karin Hatt bloggar om sin vardag som vd för Almega med uppdraget att vara tjänsteföretagens röst i samhällsdebatten.

Besök Hatt i tjänst →

Lönesamtalet – här är tipsen för en bra dialog

Av Katarina Ahlsen, 14 Nov 2019 Nu är det snart dags för lönesamtal igen. Äntligen, tänker en del. Jobbigt, tänker andra. Oavsett vad du själv tycker... Lönesamtalet – här är tipsen för en bra dialog →

Kommunerna får inte agera matchningsaktörer

Av Katarina Ahlsen, 13 Nov 2019 Reformeringen av Arbetsförmedlingen är en mycket viktig reform för att öka effektiviteten i arbetsmarknadspolitiken. ... Kommunerna får inte agera matchningsaktörer →

”Dialogavtal skapar en spänst i organisationen”

Av Daniel Fridell, 13 Nov 2019 Teknikkonsultbolaget COWI har jobbat med dialogavtal, tidigare kallat sifferlösa avtal, i många år. I början hände de... ”Dialogavtal skapar en spänst i organisationen” →

Almegabloggen

Almega är tjänsteföretagens organisation. Almega ska spela en aktiv roll i att Sverige utvecklas som kompetensland i den globala konkurrensen. I vår blogg kan du följa de senaste händelserna och debatterna inom tjänstesektorn. Besök Almegabloggen →

Lönesamtalet – här är tipsen för en bra dialog

Av Katarina Ahlsen, 14 Nov 2019 Nu är det snart dags för lönesamtal igen. Äntligen, tänker en del. Jobbigt, tänker andra. Oavsett vad du själv tycker... Lönesamtalet – här är tipsen för en bra dialog →

Kommunerna får inte agera matchningsaktörer

Av Katarina Ahlsen, 13 Nov 2019 Reformeringen av Arbetsförmedlingen är en mycket viktig reform för att öka effektiviteten i arbetsmarknadspolitiken. ... Kommunerna får inte agera matchningsaktörer →

”Dialogavtal skapar en spänst i organisationen”

Av Daniel Fridell, 13 Nov 2019 Teknikkonsultbolaget COWI har jobbat med dialogavtal, tidigare kallat sifferlösa avtal, i många år. I början hände de... ”Dialogavtal skapar en spänst i organisationen” →

Tyck om IT

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. Följ vårt arbete, och ta del av våra åsikter och synpunkter på frågor som på olika sätt berör och påverkar branschen, här på bloggen Tyck om IT! Besök Tyck om IT →

Showroom för det digitala och innovativa Sverige äntligen verklighet

Av Mamite Andersson, 14 Nov 2019

Det är glädjande att regeringen äntligen fattat beslut om ett showroom för främjande och spridning av det digitala oc...

Showroom för det digitala och innovativa Sverige äntligen verklighet →

AI: Sverige halkar efter

Av Mamite Andersson, 25 Oct 2019

Trots att ingen ny teknologi är mer avgörande för vår konkurrenskraft än AI ligger Sverige rejält efter. IT&Telekomfö...

AI: Sverige halkar efter →

Statligt monopol på it-drift är en dålig idé

Av Johan Forsberg, 23 Oct 2019

Ett statligt monopol är ingen garanti för säker IT-drift. Det är snarare ett hinder för innovationer och effektiv anv...

Statligt monopol på it-drift är en dålig idé →

Teknik&Design­bloggen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Följ vår blogg för inspiration om hur vi arbetar för hållbar samhällsutveckling. Besök Teknik&Designbloggen →

Långa betaltider hotar den ekonomiska hållbarheten

Av Linda Fritzner, 14 Nov 2019

Långa betaltider och sena betalningar skapar negativa effekter för likviditeten i leverantörsföretag. Det påverkar de...

Långa betaltider hotar den ekonomiska hållbarheten →

Ny avsiktsförklaring fastställdes på Nationella anläggningsdagen

Av Linda Fritzner, 13 Nov 2019

Årets nationella anläggningsdag är genomförd och en ny avsiktsförklaring för de närmaste tre åren är påskriven av Inn...

Ny avsiktsförklaring fastställdes på Nationella anläggningsdagen →

Sverige behöver en näringslivsinriktad forskningspolitik

Av Linda Fritzner, 13 Nov 2019

Regeringens arbete med att förbereda nästa års forskningsproposition har påbörjats. Forskningspropositionen sätter ra...

Sverige behöver en näringslivsinriktad forskningspolitik →

Vårdföretagar­bloggen

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. I vår blogg kan du följa vårt arbete. Besök Vårdföretagarbloggen →

Staten måste ta hela ansvaret för personlig assistans

Av Ida Ingerö, 13 Nov 2019

Om ekonomiskt trängda kommuner framöver tvingas ta ett allt större ansvar för personlig assistans kommer den frihetsr...

Staten måste ta hela ansvaret för personlig assistans →

Kommentar till regeringens kompetenssatsning: Vi är redo att bidra

Av Anna Bergendal, 8 Nov 2019

Regeringen har tillsatt en nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. Samordnarens ...

Kommentar till regeringens kompetenssatsning: Vi är redo att bidra →

Barnmorskan som vände i rondellen och startade eget

Av Erik Lindén, 8 Nov 2019

Sjukskrivningar, hög arbetsbelastning och små möjligheter att påverka sin arbetssituation. För Lotta Wiström blev det...

Barnmorskan som vände i rondellen och startade eget →

Friskolebloggen

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Våra medlemmar finns i hela landet och driver sina verksamheter som föreningar, stiftelser och bolag. Vi jobbar för kvalitet, valfrihet och rättvisa villkor. Följ vår blogg och se vad vi gör. Besök Friskolebloggen →

UKÄ visar obarmhärtigt skolans stora utmaning – lärarbristen

Av Ulla Hamilton, 9 Nov 2019 Universitetskanslersämbetet, UKÄ, kom nyligen med en rapport som på 40 sidor tydliggör vilka enorma utmaningar som bl... UKÄ visar obarmhärtigt skolans stora utmaning – lärarbristen →

Hur ska små friskolor förbereda sig inför digitala nationella prov?

Av Andreas Arvidsson, 4 Nov 2019 Lyssna på Swedish Edtech Industrys vd Jannie Jeppesens tips och på hennes syn på den svenska skolans digitalisering... Hur ska små friskolor förbereda sig inför digitala nationella prov? →

Borde inte all användning av skattemedel granskas?

Av Ulla Hamilton, 31 Oct 2019 Läser i dagens tidning om förändringar av arbetsförmedlingen. Det är ett intressant argument detta att ” privata aktö... Borde inte all användning av skattemedel granskas? →