Hatt i tjänst

Anna-Karin Hatt bloggar om sin vardag som vd för Almega med uppdraget att vara tjänsteföretagens röst i samhällsdebatten.

Besök Hatt i tjänst →

Almegabloggen

Almega är tjänsteföretagens organisation. Almega ska spela en aktiv roll i att Sverige utvecklas som kompetensland i den globala konkurrensen. I vår blogg kan du följa de senaste händelserna och debatterna inom tjänstesektorn. Besök Almegabloggen →

Näringslivets utvärdering av regeringens exportstrategi

Av Julia Schwamberg, 9 Mar 2018 Almega har under flera år arbetat för att det svenska exportfrämjandet ska beakta tjänstesektorns särskilda behov. Dä... Näringslivets utvärdering av regeringens exportstrategi →

Sittande regering dränerar kvinnors företagande

Av Anna-Karin Hatt, 8 Mar 2018 Det finns ännu inget lagförslag om vinstbegränsning för riksdagen att ta ställning till. Men trots det minskar företa... Sittande regering dränerar kvinnors företagande →

Nya semesterregler i skärgårds­trafiken fr o m 2018-04-01

Av Wanda Sidfalk, 8 Mar 2018 Från och med 2018-04-01 införs ett nytt och förenklat system för beräkning och utläggning av semesterledighet. System... Nya semesterregler i skärgårds­trafiken fr o m 2018-04-01 →

Tyck om IT

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. Följ vårt arbete, och ta del av våra åsikter och synpunkter på frågor som på olika sätt berör och påverkar branschen, här på bloggen Tyck om IT! Besök Tyck om IT →

Varför är det så tyst om polisens trojaner?

Av Pär Nygårds, 9 Mar 2018

I veckan gick remisstiden ut för den statliga utredningen ”Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot al...

Varför är det så tyst om polisens trojaner? →

Womentor­företagen bättre på jämställdhet än bransch-snittet

Av admin, 8 Mar 2018

Statistiken för 2017 visar på en i stort sett oförändrad snedfördelning av andelen kvinnor och män i IT- och telekomb...

Womentor­företagen bättre på jämställdhet än bransch-snittet →

Bristande förslag om internationella dataflöden från Kommissionen

Av Emma Wallén, 5 Mar 2018

På samma sätt som en vara eller en tjänst kan möta handelshinder när den passerar nationsgränser (så som tullar och r...

Bristande förslag om internationella dataflöden från Kommissionen →

Teknik&Design­bloggen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Följ vår blogg för inspiration om hur vi arbetar för hållbar samhällsutveckling. Besök Teknik&Designbloggen →

9 mars

Av Magnus Höij, 9 Mar 2018 I veckan har internationella kvinnodagen åter gjort oss påminda om strukturella hinder och den ojämlikhet som finns m... 9 mars →

Att skapa förutsättningar för kortare betaltider i näringslivet

Av Anders Persson, 6 Mar 2018 Arbetet med frågan om att korta betaltider har pågått länge och löftet från storföretagen om att leva upp till en fri... Att skapa förutsättningar för kortare betaltider i näringslivet →

Kommunikation förebygger problem – överallt

Av Magnus Höij, 2 Mar 2018 De flesta problem kan lösas om båda parter är öppna och transparenta. Och om båda parter är beredda på att lyssna och... Kommunikation förebygger problem – överallt →

Vårdföretagar­bloggen

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. I vår blogg kan du följa vårt arbete. Besök Vårdföretagarbloggen →

8 mars: Lägg vinstförbudet åt sidan – främja kvinnors företagande

Av Inga-Kari Fryklund, 8 Mar 2018 Regeringen hävdar att de förslag till vinstförbud som regeringskansliet nu förbereder sammantaget inte bedöms påverka... 8 mars: Lägg vinstförbudet åt sidan – främja kvinnors företagande →

Vård­företagarna: Ökat samarbete ger kortare köer

Av Erik Lindén, 7 Mar 2018 Hälso- och sjukvårdens köer kan minskas genom utökat samarbete mellan landstingen och privata vårdföretag, menar Kari... Vård­företagarna: Ökat samarbete ger kortare köer →

Vård­företagarna kommenterar Lagrådets analys av vinstbegränsningsförslaget

Av admin, 2 Mar 2018 - Efter Lagrådets sågning av Reepalus förslag borde det vara omöjligt för regeringen att lappa ihop förslaget om vins... Vård­företagarna kommenterar Lagrådets analys av vinstbegränsningsförslaget →

Friskolebloggen

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Våra medlemmar finns i hela landet och driver sina verksamheter som föreningar, stiftelser och bolag. Vi jobbar för kvalitet, valfrihet och rättvisa villkor. Följ vår blogg och se vad vi gör. Besök Friskolebloggen →

Intressant möte som underströk att det är ett nationellt problem, oavsett huvudman.

Av Ulla Hamilton, 10 Mar 2018 Jag tycker att det är tråkigt att gymnasieministerns fokus när det gäller betygsinflationen är att skuldbelägga frisk... Intressant möte som underströk att det är ett nationellt problem, oavsett huvudman. →

Statsminister Stefan Löfven har det yttersta ansvaret för att detta spektakel får fortgå

Av Ulla Hamilton, 5 Mar 2018 Kan en civilminister om är utbildad jurist strunta i vad landets ledande jurister anser om de lagförslag som han bett... Statsminister Stefan Löfven har det yttersta ansvaret för att detta spektakel får fortgå →

Tack till SKL

Av Ulla Hamilton, 2 Mar 2018 Jag har tidigare skrivit om den enkät som vi gjort till landets kommuner om hur de kommunicerar skolpengsbeslut till ... Tack till SKL →