Hatt i tjänst

Anna-Karin Hatt bloggar om sin vardag som vd för Almega med uppdraget att vara tjänsteföretagens röst i samhällsdebatten.

Besök Hatt i tjänst →

Brexit – vad innebär det för tjänstesektorn?

Av Andreas Eriksson, 18 Sep 2019 Storbritannien kommer att lämna EU, men det är ännu oklart om det kommer att finnas ett utträdesavtal för brexit. Kom... Brexit – vad innebär det för tjänstesektorn? →

Almega om budgeten: Bra strukturreformer men mer krävs

Av , 18 Sep 2019 Regeringens budgetproposition presenterades idag i riksdagen. Det är den första sedan januariavtalet slöts mellan reg... Almega om budgeten: Bra strukturreformer men mer krävs →

Ny AD-dom

Av Lena Martinell Åkerblom, 17 Sep 2019 Här publicerar vi snabba, korta kommentarer av de viktigaste domarna under veckan i Arbetsdomstolen. Hela domarna hit... Ny AD-dom →

Almegabloggen

Almega är tjänsteföretagens organisation. Almega ska spela en aktiv roll i att Sverige utvecklas som kompetensland i den globala konkurrensen. I vår blogg kan du följa de senaste händelserna och debatterna inom tjänstesektorn. Besök Almegabloggen →

Brexit – vad innebär det för tjänstesektorn?

Av Andreas Eriksson, 18 Sep 2019 Storbritannien kommer att lämna EU, men det är ännu oklart om det kommer att finnas ett utträdesavtal för brexit. Kom... Brexit – vad innebär det för tjänstesektorn? →

Almega om budgeten: Bra strukturreformer men mer krävs

Av , 18 Sep 2019 Regeringens budgetproposition presenterades idag i riksdagen. Det är den första sedan januariavtalet slöts mellan reg... Almega om budgeten: Bra strukturreformer men mer krävs →

Ny AD-dom

Av Lena Martinell Åkerblom, 17 Sep 2019 Här publicerar vi snabba, korta kommentarer av de viktigaste domarna under veckan i Arbetsdomstolen. Hela domarna hit... Ny AD-dom →

Tyck om IT

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. Följ vårt arbete, och ta del av våra åsikter och synpunkter på frågor som på olika sätt berör och påverkar branschen, här på bloggen Tyck om IT! Besök Tyck om IT →

Digital mognad, tillgång på kompetens och lönsamhet hänger ihop

Av Fredrik von Essen, 18 Sep 2019

En ny rapport från myndigheten Tillväxtanalys visar att det finns en tydlig koppling mellan företags digitala mognad ...

Digital mognad, tillgång på kompetens och lönsamhet hänger ihop →

Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

Av Mamite Andersson, 12 Sep 2019

Den nya ordföranden i EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, har uttalat att en av hennes övergripande ambitioner för...

Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern →

Womentor – affärsnytta genom jämställdhet

Av Mamite Andersson, 10 Sep 2019

Förändrings- och ledarskapsprogrammet Womentor är IT&Telekomföretagens satsning för företag i IT- och telekombransche...

Womentor – affärsnytta genom jämställdhet →

Teknik&Design­bloggen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Följ vår blogg för inspiration om hur vi arbetar för hållbar samhällsutveckling. Besök Teknik&Designbloggen →

Regeringen har lyssnat och förstärker FoU-avdraget

Av Linda Fritzner, 18 Sep 2019

I regeringens höstbudget ingår ett förstärkt avdrag för forskning och utveckling. Innovationsföretagen har drivit frå...

Regeringen har lyssnat och förstärker FoU-avdraget →

Internationella perspektiv

Av Magnus Höij, 13 Sep 2019

Vi har mycket att lära från övriga världen. Men minst lika mycket att ge tillbaka. Vårt internationella forum för råd...

Internationella perspektiv →

Här är nya tjänsten som löser arbetstillståndet på tio dagar

Av Linda Fritzner, 12 Sep 2019

Svenska företag ska ha lättare att knyta till sig utländska talanger för att komma till rätta med kompetensbristen. D...

Här är nya tjänsten som löser arbetstillståndet på tio dagar →

Vårdföretagar­bloggen

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. I vår blogg kan du följa vårt arbete. Besök Vårdföretagarbloggen →

Budgetbesked om vårdmomsen

Av Karin Liljeblad, 18 Sep 2019

I budgetpropositionen, som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna är överens om, finns viktiga besked om vårdmomse...

Budgetbesked om vårdmomsen →

Vård­företagarnas medlemmar bidrar till en säkrare vård

Av Julia Setterberg, 17 Sep 2019

Idag den 17 september har Världshälsoorganisation, WHO, initierat internationella patientsäkerhetsdagen. Rikard Johan...

Vård­företagarnas medlemmar bidrar till en säkrare vård →

Välkommen kartläggning av bristen på äldreboenden

Av Anna Bergendal, 13 Sep 2019

Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga behoven av och tillgången till särskilda boendeformer för ä...

Välkommen kartläggning av bristen på äldreboenden →

Friskolebloggen

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Våra medlemmar finns i hela landet och driver sina verksamheter som föreningar, stiftelser och bolag. Vi jobbar för kvalitet, valfrihet och rättvisa villkor. Följ vår blogg och se vad vi gör. Besök Friskolebloggen →

Hur klarar sig förskolebarn?

Av Andreas Arvidsson, 11 Sep 2019 Hur klarar sig förskolebarn som gått deltid i förhållande till de som gått heltid i förskolan? Hör om Mattias Hallber... Hur klarar sig förskolebarn? →

Engelska skolan förklarar hur de, till skillnad från många andra skolor, får en hållbar ekonomi.

Av Ulla Hamilton, 4 Sep 2019 Vi är stolta över att bidra till samhället genom att ge 26 000 elever, oavsett bakgrund, en utbildning av hög kvalite... Engelska skolan förklarar hur de, till skillnad från många andra skolor, får en hållbar ekonomi. →

Har vi en ideologiskt blind utbildningsminister?

Av Ulla Hamilton, 3 Sep 2019 Jag har svårt att se hur något kan vara viktigare än att se till att skolorna i de 104 kommunerna faktiskt presterar ... Har vi en ideologiskt blind utbildningsminister? →