Hatt i tjänst

Anna-Karin Hatt bloggar om sin vardag som vd för Almega med uppdraget att vara tjänsteföretagens röst i samhällsdebatten.

Besök Hatt i tjänst →

Almegabloggen

Almega är tjänsteföretagens organisation. Almega ska spela en aktiv roll i att Sverige utvecklas som kompetensland i den globala konkurrensen. I vår blogg kan du följa de senaste händelserna och debatterna inom tjänstesektorn. Besök Almegabloggen →

Almegas Tjänsteindikator Q2 2018: Tjänste­indikatorn pekar fortsatt nedåt

Av Julia Schwamberg, 20 Jun 2018 Den privata tjänstesektorns produktionstillväxt blir svagare under årets andra kvartal enligt Almegas tjänsteindikato... Almegas Tjänsteindikator Q2 2018: Tjänste­indikatorn pekar fortsatt nedåt →

Ny rapport: En reformerad arbetsrätt för fler jobb

Av Julia Schwamberg, 19 Jun 2018 Almega presenterar under tisdagen en ny rapport om hur Lagen om anställningsskydd skapar problem för företagen. Rappo... Ny rapport: En reformerad arbetsrätt för fler jobb →

En reformerad arbetsrätt för fler jobb

Av Julia Schwamberg, 19 Jun 2018 Sverige befinner sig just nu i brinnande högkonjunktur och många företag uppger att de har problem att hitta arbetskr... En reformerad arbetsrätt för fler jobb →

Tyck om IT

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. Följ vårt arbete, och ta del av våra åsikter och synpunkter på frågor som på olika sätt berör och påverkar branschen, här på bloggen Tyck om IT! Besök Tyck om IT →

Hej sa Petronella eller ”Man borde välkomna vår verksamhet”

Av Mamite Andersson, 19 Jun 2018

Det snabbväxande företaget Min Doktor har varit medlemmar i IT&Telekomföretagen i ca ett år, de har sedan start varit...

Hej sa Petronella eller ”Man borde välkomna vår verksamhet” →

IT skapar politiskt engagemang hos unga

Av Mamite Andersson, 15 Jun 2018

Vi inom branschen vet att IT är ett verktyg för att lösa problem. Utmaningarna behöver inte vara tekniska i sin karak...

IT skapar politiskt engagemang hos unga →

Gå med i den svenska koalitionen för digital kompetens

Av Mamite Andersson, 14 Jun 2018

EU satsar 100 miljarder på ett samlat digitalt program för unionen, där tillgången till digital kompetens är en bäran...

Gå med i den svenska koalitionen för digital kompetens →

Teknik&Design­bloggen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Följ vår blogg för inspiration om hur vi arbetar för hållbar samhällsutveckling. Besök Teknik&Designbloggen →

Kortare betaltider vinner alla på

Av Magnus Höij, 15 Jun 2018

Arbetet för att korta de allt längre betaltiderna i näringslivet fortsätter. I veckan togs nya steg. I veckan lansera...

Kortare betaltider vinner alla på →

Föreningen för effektiva affärstransaktioner lanserar hemsidan www.betaltider.se

Av Nanna Mannerfelt, 13 Jun 2018

Effektiva affärstransaktioner är avgörande för likviditeten i företag och svensk konkurrenskraft. I syfte att möta de...

Föreningen för effektiva affärstransaktioner lanserar hemsidan www.betaltider.se →

Examenstider

Av Magnus Höij, 8 Jun 2018

Livet efter skolan består av – mer lärande. Just nu är det många som går till sina sista lektioner, som tar sina sist...

Examenstider →

Vårdföretagar­bloggen

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. I vår blogg kan du följa vårt arbete. Besök Vårdföretagarbloggen →

Viktig info från Skatteverket om moms på inhyrd sjukvårdspersonal

Av Karin Liljeblad, 18 Jun 2018 Som vi tidigare informerat om har Högsta Förvaltningsdomstolen i en dom beslutat att ett bemanningsföretags uthyrning... Viktig info från Skatteverket om moms på inhyrd sjukvårdspersonal →

En fjärdedel av assistansanordnarna riskerar att läggas ned

Av Anna Jansdotter, 15 Jun 2018 Vårdföretagarna har tillsammans med KFO utfört en gemensam undersökning om efterskottsutbetalning av assistansersättn... En fjärdedel av assistansanordnarna riskerar att läggas ned →

Privat Vårdfakta 2018

Av Filip Wiljander, 15 Jun 2018 Fakta och statistik om den privata vård- och omsorgsbranschen i Sverige. I sju år har frågan om vinster och driftsfor... Privat Vårdfakta 2018 →

Friskolebloggen

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Våra medlemmar finns i hela landet och driver sina verksamheter som föreningar, stiftelser och bolag. Vi jobbar för kvalitet, valfrihet och rättvisa villkor. Följ vår blogg och se vad vi gör. Besök Friskolebloggen →

Kommentarer om påståenden som gjordes av Anna Ekström och Ardalan Shekarabi idag

Av Ulla Hamilton, 20 Jun 2018 Det finns inget visat negativt samband mellan vinstdrivande skolor och kvalitet. Detta borde Reepalu ha tittat på men... Kommentarer om påståenden som gjordes av Anna Ekström och Ardalan Shekarabi idag →

Lägg kraften på de skolor som inte fungerar i stället för att tala om bussning och gemensam kö i skoldebatten

Av Ulla Hamilton, 18 Jun 2018 Dagens Nyheter hade en ledare i söndagens tidning där de, inspirerade av Järvaveckan, pläderade för bussning av eleve... Lägg kraften på de skolor som inte fungerar i stället för att tala om bussning och gemensam kö i skoldebatten →

Fokusera inte på var eleverna kommer ifrån utan vart de ska

Av Ulla Hamilton, 13 Jun 2018 I eftermiddag ska jag medverka på Järvaveckan. Det är bra att friskolorna bjuds in för att delta i panelen på skoldag... Fokusera inte på var eleverna kommer ifrån utan vart de ska →