Hatt i tjänst

Anna-Karin Hatt bloggar om sin vardag som vd för Almega med uppdraget att vara tjänsteföretagens röst i samhällsdebatten.

Besök Hatt i tjänst →

Märkligt misstroendevotum från Vänsterpartiet

Av Andreas Eriksson, 5 Dec 2019 På torsdagens eftermiddag stod det klart att Vänsterpartiet väcker misstroendevotum mot arbetsmarknadsministern, på g... Märkligt misstroendevotum från Vänsterpartiet →

Märkligt misstroendevotum från Vänsterpartiet

Av , 5 Dec 2019 – Det är väldigt viktigt för hela näringslivet att vi får en välfungerande matchning på arbetsmarknaden. Vi har under... Märkligt misstroendevotum från Vänsterpartiet →

Nya AD-domar

Av Wanda Sidfalk, 5 Dec 2019 Här publicerar vi snabba, korta kommentarer av de viktigaste domarna under veckan i Arbetsdomstolen. Hela domarna hit... Nya AD-domar →

Almegabloggen

Almega är tjänsteföretagens organisation. Almega ska spela en aktiv roll i att Sverige utvecklas som kompetensland i den globala konkurrensen. I vår blogg kan du följa de senaste händelserna och debatterna inom tjänstesektorn. Besök Almegabloggen →

Märkligt misstroendevotum från Vänsterpartiet

Av Andreas Eriksson, 5 Dec 2019 På torsdagens eftermiddag stod det klart att Vänsterpartiet väcker misstroendevotum mot arbetsmarknadsministern, på g... Märkligt misstroendevotum från Vänsterpartiet →

Märkligt misstroendevotum från Vänsterpartiet

Av , 5 Dec 2019 – Det är väldigt viktigt för hela näringslivet att vi får en välfungerande matchning på arbetsmarknaden. Vi har under... Märkligt misstroendevotum från Vänsterpartiet →

Nya AD-domar

Av Wanda Sidfalk, 5 Dec 2019 Här publicerar vi snabba, korta kommentarer av de viktigaste domarna under veckan i Arbetsdomstolen. Hela domarna hit... Nya AD-domar →

Tyck om IT

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. Följ vårt arbete, och ta del av våra åsikter och synpunkter på frågor som på olika sätt berör och påverkar branschen, här på bloggen Tyck om IT! Besök Tyck om IT →

Molnfrågan behöver pragmatiska lösningar – inte fler utspel som skapar osäkerhet

Av Pär Nygårds, 28 Nov 2019

Frågan om hur svenska kommuner och myndigheter kan använda sig av privatlevererade molntjänster har diskuterats mycke...

Molnfrågan behöver pragmatiska lösningar – inte fler utspel som skapar osäkerhet →

IT&Telekom­företagen nyanställer!

Av Mamite Andersson, 27 Nov 2019

IT&Telekomföretagen rekryterar näringspolitisk chef IT&Telekomföretagen inom Almega har anställt Christina Ramm-Erics...

IT&Telekom­företagen nyanställer! →

Branschgemensam policy för hur man bygger ut mobilnät

Av Mamite Andersson, 21 Nov 2019

IT&Telekomföretagen och dess medlemmar har tagit initiativ till och utarbetat en branschgemensam policy för hur man b...

Branschgemensam policy för hur man bygger ut mobilnät →

Teknik&Design­bloggen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Följ vår blogg för inspiration om hur vi arbetar för hållbar samhällsutveckling. Besök Teknik&Designbloggen →

Innovations­företagen på Upphandlingsdagen

Av Linda Fritzner, 4 Dec 2019

På tisdagen den 3 december medverkade Innovationsföretagen på Upphandlingsdagen som arrangeras av Almega i samarbete ...

Innovations­företagen på Upphandlingsdagen →

Ställ krav på öppna format vid upphandling

Av Linda Fritzner, 2 Dec 2019

Samhällsbyggnadssektorn genomgår en digitalisering för att bidra till effektivare arbetsprocesser och att minska fel ...

Ställ krav på öppna format vid upphandling →

Kundattraktivitet i offentlig sektor

Av Linda Fritzner, 29 Nov 2019

Innovationsföretagen medverkade i panelen på seminarium hos SKL på temat: Kan offentliga kunder bli mer attraktiva fö...

Kundattraktivitet i offentlig sektor →

Vårdföretagar­bloggen

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. I vår blogg kan du följa vårt arbete. Besök Vårdföretagarbloggen →

10 år med LOV – vad behöver förbättras?

Av Karin Liljeblad, 5 Dec 2019

I år fyller LOV (lagen om valfrihetssystem) 10 år. En så stor reform behöver vårdas för att utvecklas, men frågan är ...

10 år med LOV – vad behöver förbättras? →

IVO:s tillsyn kan förbättras – men även tillståndsprövningen bör ses över

Av Anna Bergendal, 4 Dec 2019

Riksrevisionen publicerade i dagarna en granskning av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsynsverksamhet. Slu...

IVO:s tillsyn kan förbättras – men även tillståndsprövningen bör ses över →

När ska patienter få möjlighet att jämföra kvaliteten i vården?

Av Sabina Joyau, 25 Nov 2019

Utvecklingen av kvalitetsjämförelser går nu bakåt istället för framåt. Det embryo till jämförelser av vårdcentraler s...

När ska patienter få möjlighet att jämföra kvaliteten i vården? →

Friskolebloggen

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Våra medlemmar finns i hela landet och driver sina verksamheter som föreningar, stiftelser och bolag. Vi jobbar för kvalitet, valfrihet och rättvisa villkor. Följ vår blogg och se vad vi gör. Besök Friskolebloggen →

ReuseIT.se – Försäljning och uthyrning av begagnad IT-utrustning.

Av Ylva Skoogberg, 5 Dec 2019     Friskolornas riksförbund har haft ett samarbete med ReuseIT sedan 2010. Alla medlemmar i förbundet får 10% i raba... ReuseIT.se – Försäljning och uthyrning av begagnad IT-utrustning. →

Har pisa- resultaten förbättras trots eller tack vare friskolorna?

Av Ulla Hamilton, 4 Dec 2019 Idag fick jag ett mail från en person som är duktig statistiker som noterat att medias PISA-rapportering handlar om e... Har pisa- resultaten förbättras trots eller tack vare friskolorna? →

Friskolornas riks­förbund välkomnar PISA-resultaten

Av Ylva Skoogberg, 3 Dec 2019 Det är glädjande att PISA visar på ett fortsatt trendbrott mot förbättrad resultatutveckling i svensk skola. Men det ... Friskolornas riks­förbund välkomnar PISA-resultaten →