Hatt i tjänst

Anna-Karin Hatt bloggar om sin vardag som vd för Almega med uppdraget att vara tjänsteföretagens röst i samhällsdebatten.

Besök Hatt i tjänst →

Almegabloggen

Almega är tjänsteföretagens organisation. Almega ska spela en aktiv roll i att Sverige utvecklas som kompetensland i den globala konkurrensen. I vår blogg kan du följa de senaste händelserna och debatterna inom tjänstesektorn. Besök Almegabloggen →

Viktigt regeringsbeslut som kommer minska kompetensutvisningarna

Av Fredrik Voltaire, 10 Nov 2017 Socialförsäkringsutskottet fick inte igenom sitt lagförslag, men regeringen kontrade med ett eget förslag som kommer ... Viktigt regeringsbeslut som kommer minska kompetensutvisningarna →

Kompetensutvisningar ett växande problem, regeringen har bollen

Av Fredrik Voltaire, 3 Nov 2017 Bättre villkor för arbetskraftsinvandring är nödvändigt för att möta de växande problemen med kompetensbrister i tjän... Kompetensutvisningar ett växande problem, regeringen har bollen →

Regeringen utreder regler om upphandling

Av Stefan Holm, 27 Oct 2017 Över 60 procent av alla annonserande upphandlingar i Sverige görs under tröskelvärdena och styrs av svenska regler, d... Regeringen utreder regler om upphandling →

Tyck om IT

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. Följ vårt arbete, och ta del av våra åsikter och synpunkter på frågor som på olika sätt berör och påverkar branschen, här på bloggen Tyck om IT! Besök Tyck om IT →

Vad har IT&Telekomföretagen i Bryssel att göra?

Av David Mothander, 14 Nov 2017 I slutet av förra veckan deltog jag i en tvådagars resa till Bryssel med valda delar av Almegas ledningsgrupp i syfte... Vad har IT&Telekomföretagen i Bryssel att göra? →

Hur blev utökad datalagring ”begränsad”?

Av Kajsa Frisell, 8 Nov 2017 I fredags pratades det datalagring i Studio Ett i Sveriges Radios P1, apropå Heumans utredning ”Datalagring – brottsb... Hur blev utökad datalagring ”begränsad”? →

Säljfokus i telekombutik: hjälpa konsumenter att navigera i den digitala världen

Av Kajsa Frisell, 30 Oct 2017 Utgångsläget är tufft. Förtroendet för telekombranschen är lågt, mycket till följd av en historik av tveksamma säljme... Säljfokus i telekombutik: hjälpa konsumenter att navigera i den digitala världen →

Teknik&Design­bloggen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Följ vår blogg för inspiration om hur vi arbetar för hållbar samhällsutveckling. Besök Teknik&Designbloggen →

Ingen infrastruktursatsning utan rätt folk

Av Magnus Höij, 17 Nov 2017 Just nu är Trafikverkets nationella plan för infrastrukturen ute på remiss. Bristen på ingenjörer, i synnerhet med jä... Ingen infrastruktursatsning utan rätt folk →

Ett moraliskt näringsliv

Av Magnus Höij, 10 Nov 2017 Modernt företagande kräver mer än bara en god balansräkning. Ett aktivt ledarskap, sund etik och ett genuint samhälls... Ett moraliskt näringsliv →

Ett tolerant samhälle blir inte integritetskränkt

Av Anders Persson, 3 Nov 2017 I ett väl fungerande, öppet och demokratiskt samhälle pågår ständigt en dialog om värderingar och vad som är rätt och... Ett tolerant samhälle blir inte integritetskränkt →

Vårdföretagar­bloggen

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. I vår blogg kan du följa vårt arbete. Besök Vårdföretagarbloggen →

IVO om långa handläggningstider – tillståndsprövning

Av Sabina Joyau, 15 Nov 2017 Socialtjänstverksamheter som upphandlas på entreprenad måste ansöka om, och få, tillstånd från Inspektionen för vård ... IVO om långa handläggningstider – tillståndsprövning →

Ryckiga satsningar är inget för äldreomsorgen Åsa Regnér

Av Sabina Joyau, 1 Nov 2017 Idag presenterar Socialstyrelsen sin utvärdering av regeringens bemanningssatsning inom äldreomsorgen. Äldreminister ... Ryckiga satsningar är inget för äldreomsorgen Åsa Regnér →

Halvsanningar om vårdvalet får inte valsa runt oemotsagda

Av Karin Liljeblad, 25 Oct 2017 Igår kväll (24/10-17) gjorde SVT:s lokala nyheter i Stockholm ABC ett reportage om vårdvalen i Stockholms läns landst... Halvsanningar om vårdvalet får inte valsa runt oemotsagda →

Friskolebloggen

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Våra medlemmar finns i hela landet och driver sina verksamheter som föreningar, stiftelser och bolag. Vi jobbar för kvalitet, valfrihet och rättvisa villkor. Följ vår blogg och se vad vi gör. Besök Friskolebloggen →

Regeringen använder friskolor som argument för att locka hit EU-myndighet

Av Ulla Hamilton, 12 Nov 2017 Därmed blir denna ansökan ett ytterligare exempel på att regeringen har dubbla agendor. Friskolor är bra att lyfta fr... Regeringen använder friskolor som argument för att locka hit EU-myndighet →

En debatt utan verklighetsförankring

Av Ulla Hamilton, 9 Nov 2017 Det pågår en intressant debatt om behöriga, obehöriga och legitimerade lärare. Lärarfacken är självfallet på hugget i... En debatt utan verklighetsförankring →

Varför är det så provocerande att friskolor ”överpresterar”?

Av Ulla Hamilton, 9 Nov 2017 Idag presenterar jag den debattartikel som jag har i Altinget. Den är låst för bara prenumeranter så ni som inte pren... Varför är det så provocerande att friskolor ”överpresterar”? →